Onze praktijk beschikt over alle faciliteiten en kennis om je belastbaarheid terug op peil te brengen. We gaan hierbij uit van een persoonlijke, speciefieke en functionele aanpak.