Uitgebalanceerde biomechanica en techniek zijn de sleutel om efficiënter en klachtenvrij te kunnen stappen en lopen. Bij een loopanalyse zal onze podoloog alle factoren die je gang-loop-patroon beïnvloeden in kaart brengen. We gaan hierbij uit van de voetstand/functie en linken deze aan hogergelegen structuren (vb heup, knie of lage rug).

Werkwijze

1-anamnese

Een onderzoek begint steeds met het stellen van allerlei vragen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk te weten te komen over jouw specifieke voorgeschiedenis. Oude letsels, doelen , conditie,… worden besproken.

2- Medische beeldvorming

Indien er beeldvorming (RX, CT-scans, NMR, …) beschikbaar is, worden deze onderling besproken en opgenomen in het dossier. Het is belangrijk deze bij te hebben!

3- functioneel biomechanisch onderzoek

Dit gedeelte verschaft ons uitgebreid info omtrent het functioneren van je lichaam. Zo testen we tal van zaken die je stappen/lopen beïnvloeden zoals een beenlengteverschil, gewrichtsmobiliteit, verkorte of verzwakte spiergroepen, …

4-biomechanische metingen

Deze verschaffen ons de nodige info over de structuur van de voeten/benen.

5-Loop- gangaanalyse

Dit is het dynamische deel waarbij jouw specifiek bewegingspatroon grondig onder de loep wordt genomen. Terwijl je loopt analyseren we je patroon door middel van video, speciale software en drukmetingen. Gelinkt aan de resultaten uit voorgaande onderzoeken, krijgen we een duidelijk beeld van de situatie. De oorzaak van je eventuele klacht komt hier meestal aan de oppervlakte.

6- correctief plan

Na het onderzoek werken we een correctief plan uit om je efficiënter, comfortabeler, klachtenvrij en/of sneller te doen lopen. Zolen , schoenadvies en andere raadgevingen kunnen hierbij aan bod komen. Zo nodig wordt multidisciplinair overlegd binnen ons team.

7-Verslag

Kostprijs en duur van het onderzoek?

  • Maatafname (gang/loopanalyse) : 75€
  • Maatafname (gang/loopanalyse met needling) : 95€
  • Screening : 45€

Wie komt in aanmerking?

Een analyse is er in principe voor iedereen. In het kader van een klacht, maar ook en vooral als je geen klachten hebt is het verstandig om je stap- en/of looppatroon te laten screenen in het kader van letselpreventie.

Als je je lieve lijf regelmatig extra belasting oplegt door veel te sporten of te werken, of te kampen hebt met een complex probleem (vb combinatie met rugklachten), adviseren we je onze pro-loopanalyse.

Het kan reeds vanaf de leeftijd van 5 jaar!